Giải bài 6 Trang 143 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 6 Trang 143 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Ôn tập chương 4: Số phức.

Đề bài 6 Trang 143 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Tìm các số thực x, y sao cho:

a) 3x + yi = 2y + 1 + (2 – x)i ;             b) 2x + y – 1 = (x + 2y – 5)i.

Lời giải câu 6 Trang 143 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 6 Trang 143 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)