Giải bài 6 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Đề bài 6 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Tia hồng ngoại có:

A. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

B. bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

C. bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

D. tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Lời giải câu 6 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là A.

(BAIVIET.COM)