Giải bài 6 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 22: Lực Lo-ren-xơ.

Đề bài 6 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11:

So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng nên một điện tích.

Lời giải câu 6 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 6 Trang 138 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)