Giải bài 6 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 6 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 40: Dung dịch.

Đề bài 6 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng.

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi.

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

E. Đồng nhất của các chất rắn lỏng và khí trong dung môi.

Lời giải câu 6 Trang 138 SGK Hóa học lớp 8:

Đáp án đúng là: D (Đồng nhất của dung môi và chất tan).

(BAIVIET.COM)