Giải bài 6 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 26: Các loại quang phổ.

Đề bài 6 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ta thấy vạch lam nằm bên phải vạch chàm. Vậy các vạch đỏ và vạch tím nằm thế nào ?

Lời giải câu 6 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 6 Trang 137 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)