Giải bài 6 Trang 132 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 132 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 25: Giao thoa ánh sáng.

Đề bài 6 Trang 132 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 6 Trang 132 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 6 Trang 132 SGK Vật lý lớp 12:

Khoảng cách giữa hai vân sáng hay vân tối liên tiếp nhau trên giao thoa thường là khoảng cách vân. ⇒ Chọn đáp án A.

(BAIVIET.COM)