Giải bài 6 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 6 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 36: Nước.

Đề bài 6 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy kể tên những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?

Lời giải câu 6 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8:

Vai trò: Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống. Nước cũng tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải …

Biện pháp chống ô nhiễm: Không xả rác ra nguồn nước. Phải xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp khi cho nước thải chảy vào hồ, sông, biển…

(BAIVIET.COM)