Giải bài 6 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 19: Từ trường.

Đề bài 6 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Phát biểu nào dưới đây đúng?

Từ trường không tương tác với

A. Các điện tích chuyển động

B. Các điện tích đứng yên.

C. Nam châm đứng yên.

D. Nam châm chuyển động.

Lời giải câu 6 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 6 Trang 124 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)