Giải bài 6 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Đề bài 6 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường.

A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

B. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Lời giải câu 6 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)