Giải bài 6 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 6 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 34: Bài luyện tập 6.

Đề bài 6 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8:

Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit sunfuric? Kim loại nào cho nhiều khi hiđro nhất?

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?

Lời giải câu 6 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 6 trang 119 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)