Giải bài 6 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 6 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị.

Đề bài 6 Trang 117 SGK Sinh học 9:

Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại?

Lời giải câu 6 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9:

Kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại vì kĩ thuật gen là tập hợp những thao tác tác động định hướng lên ADN để chuyển một đoạn ADN mang một hoặc một số cụm gen từ tế bào của loài cho (tế bào cho) sang tế bào của loài nhận (tế bào nhận) nhờ thể truyền. Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng để chuyển gen, tạo các chủng vi sinh vật mới, các thực vật và động vật biến đổi gen.

(BAIVIET.COM)