Giải bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Thay đổi trị số linh kiện nào để thay đổi tần số nhấp nháy của đèn LED trong mạch tạo xung đa hài đối xứng?

Lời giải câu 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

Để thay đổi tần số nhấp nháy của đèn LED trong mạch tạo xung đa hài đối xứng, ta có thể thay đổi một trong hai giá trị C1 hoặc C2.

(BAIVIET.COM)