Giải bài 6 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

Đề bài 6 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Vẽ sơ đồ khuếch đại dùng khảo sát đặc tính khuếch đại của mạch tranzito n-p-n. Nói rõ chiều của các dòng điện chạy trong mạch điện của tranzito đó.

Lời giải câu 6 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Xem sơ đồ hình 18.8, SGK.

(BAIVIET.COM)