Giải bài 6 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 6 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 2: Chất.

Đề bài 6 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là khí cacbonic) là chất có thể làm đục nước vôi trong. Làm thế nào để nhận biết được khí này có trong hơi thở ra.

Lời giải câu 6 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

Để có thể nhận biết được khí này có trong hơi thở của ta, ta làm theo cách sau : Lấy một ly thủy tinh có chứa nước vôi trong và thổi hơi thở sục qua. Khi quan sát, ta thấy li nước vôi bị vẩn đục. Vậy trong hơi thở của ta có khí cacbonic đã làm đục nước vôi trong.

(BAIVIET.COM)