Giải bài 6 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 6 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro.

Đề bài 6 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít oxi (các thể tích đo ở đktc).

Lời giải câu 6 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 6 trang 109 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)