Giải bài 6 Trang 105 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 6 Trang 105 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 1: Điểm. Đường thẳng.

Đề bài 6 Trang 105 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Lời giải câu 6 Trang 105 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 6 Trang 105 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)