Giải bài 6 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông.

Đề bài 6 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11:

Giải bài 6 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11 - Đề bài

Lời giải câu 6 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp Án C

(BAIVIET.COM)