Giải bài 59 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 59 Trang 99 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 9 – Hình chữ nhật.

Đề bài 59 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 1:

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Lời giải câu 59 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 59 Trang 99 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

(BAIVIET.COM)