Giải bài 59 Trang 85 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 59 Trang 85 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc.

Đề bài 59 Trang 85 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính nhanh các tổng sau :

a) (2736 – 75) – 2736 ;      b) (-2002) – (57 – 2002).

Lời giải câu 59 Trang 85 SGK Toán 6 – Tập 1:

Hướng dẫn: Áp dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc, sau đó đổi chỗ các số hạng.

Giai bai 59 Trang 85 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)