Giải bài 58 Trang 28 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 58 Trang 28 SGK toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số..

Đề bài 58 Trang 28 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải câu 58 Trang 28 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 58 Trang 28 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

BAIVIET.COM