Giải bài 57 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 57 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.

Đề bài 57 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1:

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm. So sánh AB và CD.

Lời giải câu 57 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 57 Trang 124 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)