Giải bài 56 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 56 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.

Đề bài 56 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) Tính CB.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. Tính CD.

Lời giải câu 56 Trang 124 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 56 Trang 124 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)