Giải bài 55 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 55 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 7: Phép trừ hai số nguyên.

Đề bài 55 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1:

Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

Lời giải câu 55 Trang 83 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 55 Trang 83 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)