Giải bài 53 Trang 25 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 53 Trang 25 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 6: Phép trừ và phép chia.

Đề bài 53 Trang 25 SGK Toán 6 – Tập 1:

Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ mua vở loại I ?

b) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Lời giải câu 53 Trang 25 SGK Toán 6 – Tập 1:

giai bai 53 trang 25 sgk toan 6 tap 1 loi giai

(BAIVIET.COM)