Giải bài 52 Trang 24 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 52 Trang 24 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Đề bài 52 Trang 24 SGK Toán 8 – Tập 1:

Chứng minh rằng (5n + 2)² – 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.

Lời giải câu 52 Trang 24 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 52 Trang 24 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai

(BAIVIET.COM)