Giải bài 5 Trang 99 SGK Toán lớp 4

Giải bài 5 Trang 99 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 99 SGK toán lớp 4).

Đề bài 5 Trang 99 SGK Toán lớp 4:

Một lớp có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.

Lời giải câu 5 Trang 99 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 5 Trang 99 SGK Toan lop 4 – Loi giai

(BAIVIET.COM)