Giải bài 5 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 28: Không khí – sự cháy.

Đề bài 5 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8:

Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy là gì?

Lời giải câu 5 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8:

Các điều kiện phát sinh sự cháy và tiếp tục cháy là:

– Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.

– Phải đủ khí oxi cho sự cháy.

(BAIVIET.COM)