Giải bài 5 Trang 90 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 5 Trang 90 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 20: Cân bằng nội môi.

Đề bài 5 Trang 90 SGK Sinh học 11:

Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Lời giải câu 5 Trang 90 SGK Sinh học lớp 11:

Gan có vai trò quan trọng trong điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu vì gan nhận và chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ, nhờ đó làm giảm nồng độ glucôzơ trong máu.

(BAIVIET.COM)