Giải bài 5 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 5 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại.

Đề bài 5 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12:

Giai bai 5 Trang 83 SGK Hoa hoc lop 12 - De bai

Lời giải câu 5 Trang 83 SGK Hóa học lớp 12:

Câu trả lời đúng D.

(BAIVIET.COM)