Giải bài 5 Trang 82 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 82 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào.

Đề bài 5 Trang 82 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây dưới đây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

a) Cây lúa

b) Cây đậu tương.

c) Cây củ cải đường

d) Cây ngô

Lời giải câu 5 Trang 82 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: c) Cây củ cải đường

(BAIVIET.COM)