Giải bài 5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 13: Dòng điện trong kim loại.

Đề bài 5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11:

Phát biểu nào là chính xác?

Các kim loại đều

A. dẫn điện tố,có điện trở suất không thay đổi.

B. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ .

C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

Lời giải câu 5 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11:

Chọn đáp án B

(BAIVIET.COM)