Giải bài 5 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

Đề bài 5 Trang 78 SGK Sinh học 12:

Câu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng:

a) Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.

b) Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao.

c) Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.

d) Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không đồng nhất về kiểu hình.

Lời giải câu 5 Trang 78 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: c) Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.

(BAIVIET.COM)