Giải bài 5 Trang 69 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 5 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Đề bài 5 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

Lời giải câu 5 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 5 trang 69 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)