Giải bài 5 Trang 67 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 5 Trang 67 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá.

Đề bài 5 Trang 67 SGK Sinh học 6:

 Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Lời giải câu 5 Trang 67 SGK Sinh học lớp 6:

Một số loại lá có 2 mặt lá có màu không khác nhau: lá lúa, lá ngô, lá mía…Những loại lá này mọc gần như thẳng đứng, cả 2 mặt lá đều nhận được ánh sáng mặt trời như nhau, lục lạp phân bố đều ở 2 mặt lá, do đó màu sắc hai mặt lá không khác nhau.

BAIVIET.COM