Giải bài 5 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

Đề bài 5 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8:

Có 100g khí oxi và 100g khí cacbon đioxit cả hai khí đều ở 25ºC và 1atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này có thể tích là 24 l. Nếu trộn hai khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu?

Lời giải câu 5 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 5 trang 67 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)