Giải bài 5 Trang 66 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 5 Trang 66 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

Đề bài 5 Trang 66 SGK Địa lí 6:

Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là biểu đồ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

Lời giải câu 5 Trang 66 SGK Địa lí lớp 6:

– Biểu đồ A (hình 56) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc (mùa nóng, mưa từ tháng 4 đến tháng 10).

– Biểu đồ B (hình 57) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam (mùa nóng, mưa từ tháng 10 đến tháng 3).

(BAIVIET.COM)