Giải bài 5 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 5 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 5 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8:

Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 125kg lên cao 70cm trong thời gian 0,3s. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu ?

Lời giải câu 5 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 5 Trang 65 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)