Giải bài 5 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 5 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài 5 Trang 65 SGK Lịch sử 10:

Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức?

Lời giải câu 5 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10:

– Là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu, nó phản ánh lòng căm thù của quần chúng bị áp bức.

– Là một sự kiện lịch sử lớn lao, nó biểu hiện thinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại Giáo hội, phong kiến.

– Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến.

(BAIVIET.COM)