Giải bài 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Để chuyển một vật nặng lên cao, người ta dùng nhiều cách. Liệu có cách nào cho ta lợi về công ? Câu tra rlời nào đúng ?

A. Dùng ròng rọc động.

B. Dùng ròng rọc cố định.

C. Dùng mặt phẳng nghiêng.

D. Không có cách nào cho ta lợi về công.

Lời giải câu 5 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án D.

(BAIVIET.COM)