Giải bài 5 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 5 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 5 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc ? Nêu ví dụ minh họa.

Lời giải câu 5 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

– Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc chuyển động của vật.

– Ví dụ:

  • Lực ma sát ở phanh xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường đi làm xe máy chuyển động chậm dần và dừng lại.
  • Thả rơi một viên gạch, vận tốc của viên gạch tăng dần do lực hút của Trái Đất tác dụng lên nó.

(BAIVIET.COM)