Giải bài 5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm.

Đề bài 5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm

A. là một đặc trưng vật lí của âm

B. là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. vừa là đặc trưng vật lí vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. là tần số của âm.

Lời giải câu 5 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là B.

(BAIVIET.COM)