Giải bài 5 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 5 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 11: Peptit và protein.

Đề bài 5 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12:

Xác định phân tử khối gần của một hemoglobin (huyết cầu tố ) chứa 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

Lời giải câu 5 Trang 55 SGK Hóa học lớp 12:

Khối lượng phân tử của hemoglobin là: M = (56.100)/0,4 = 14000 (đvC)

(BAIVIET.COM)