Giải bài 5 Trang 51 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 51 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 13: Phản ứng hóa học.

Đề bài 5 Trang 51 SGK Hóa học lớp 8:

Bỏ qua trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

Lời giải câu 5 Trang 51 SGK Hóa học lớp 8:

Phương trình chữ của phản ứng:

Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

Chất tham gia axit clohiđric và canxi cacbonat.

Sản phẩm: canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit.

Dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra: sủi bọt khí.

(BAIVIET.COM)