Giải bài 5 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 5 Trang 50 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai.

Đề bài 5 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: y = ax² + bx + c, trong mỗi trường hợp a > 0 ; a < 0.

Lời giải câu 5 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 5 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)