Giải bài 5 Trang 47 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 5 Trang 47 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

Đề bài 5 Trang 47 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 5 Trang 47 SGK Toan Giai tich lop 12 – De bai

Lời giải câu 5 Trang 47 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Ta có: y’ = x² – 4x + 3

y’ = 0 ⇔ x = 1; x = 3

y”= 2x – 4

Ta có: y”(3) = 2 > 0

⇒ Hàm số đạt cực tiểu tại x = 3 (Quy tắc 2).

Mặt khác, phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hệ số góc là y'(3) = 0. Do đó tiếp tuyến song song với trục hoành.

→ Chọn đáp án B.

(BAIVIET.COM)