Giải bài 5 Trang 45 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 5 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

Đề bài 5 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (hình 5).

b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại các điểm có tung độ y = 4 lần lượt cắt các đường thẳng y = 2x, y = x tại hai điểm A và B.

Tìm tọa độ các điểm A, B, tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet

giai bai 5 trang 45 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 5 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 5 trang 45 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)