Giải bài 5 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.

Đề bài 5 Trang 45 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Thế nào là gen đa hiệu?

a) Gen tạo ra nhiều loại mARN.

b) Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

c) Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.

d) Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.

Lời giải câu 5 Trang 45 SGK Sinh học lớp 12

Gen đa hiệu là gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

Đáp án: C

BAIVIET.COM