Giải bài 5 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 5 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 8: Tế bào nhân thực.

Đề bài 5 Trang 39 SGK Sinh học 10:

Nêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm.

Lời giải câu 5 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10:

+ Cấu tạo: Ribôxôm là bào quan không có màng bao bọc, được cấu tạo từ rARN và protein.

+ Cấu trúc: ribôxôm gồm có 2 thành phần: tiểu phần lớn và tiểu phần nhỏ. Bình thường 2 tiểu phần này tách rời nhau, chỉ liên kết lại để thực hiện chức năng của ribôxôm.

+ Chức năng: là nơi tổng hợp prôtêin của tế bào.

(BAIVIET.COM)