Giải bài 5 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh.

Đề bài 5 Trang 36 SGK Sinh học 9:

Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Lời giải câu 5 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9:

Khi giảm phân sẽ có sự phân chia ngẫu nhiên của các NST trong cặp NST tương đồng về các tế bào con (các giao tử). Ở đây ta có 2 cặp gen dị hợp nên số giao tử mà mỗi loại có thể tạo ra là 2² = 4 loại. Bốn loại giao tử đó sẽ là: AB, Ab, aB và ab.

– Khi tái tổ hợp để hình thành hợp tử cũng có sự tái tổ hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử nên số hợp tử được hình thành sẽ là 4 x 4 = 16.

Giai bai 5 Trang 36 SGK Sinh hoc lop 9

Kiểu gen:

1 AABB : 4 AaBb : 2 AABb : 2 AaBB : 2 Aabb : 1AAbb: 1 aaBB : 1aaBb : 1 aabb.

(BAIVIET.COM)