Giải bài 5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề bài 5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc.

Lời giải câu 5 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.

Công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc: T = 2π/ω

(BAIVIET.COM)